Politica de Confidențialitate

Dată actualizare:

versiune actualizată la data de 17.08.2020

SJA Tulcea (website-ul www.ambulantatulcea.ro ) este furnizat și operat de către NG UTOPIAN DECORE S.R.L, societate constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Tulcea,Strada Gazelei nr 70  având numărul de ordine în Registrul Comerțului J36/568/2019, CUI 41544727 (NG UTOPIAN DECORE S.R.L,), în calitate de operator asociat (denumit în continuare “Operatorul”, “Societatea”, “Noi” sau “NG UTOPIAN DECORE S.R.L,”).
Colectăm și prelucrăm, împreună, diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului  www.ambulantatulcea.ro (denumit în continuare “Website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator asociat.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare “Politica”) descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu Website-ul.

Datele cu caracter personal prelucrate constau în informaţiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Asemenea informaţii cu caracter personal pot fi date de contact, detalii cu privire la tranzacții, detalii legate de trafic și zona în care sunt folosite produsele și serviciile Orange, metadate ale informațiilor comunicate electronic, date comerciale, date economice, financiare și de asigurare, în funcție de produsele și serviciile achiziționate.

SJA Tulcea nu solicită și nu colectează cu bună știință date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice societății informaționale (cu excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui) sau cu vârsta mai mică de 14 în restul situațiilor.

In baza Regulamentului UE nr. 2016/679 priving protectia persoanelor fizice în ceeea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiezi de drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar SJA Tulcea  asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora. SJA Tulcea a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura că drepturile tale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Astfel beneficiezi de următoarele drepturi:

  • să accesezi datele tale personale, să le modifici, restricționezi utilizarea, să îți retragi acordul sau să te opui prelucrării acestora, să soliciți ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
  • să accesezi datele tale personale sau să soliciți SJA Tulcea transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
  • să dezactivezi anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor tale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare
  • să depui o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
  • să soliciți SJA Tulcea să corecteze orice inexactități din datele tale personale prin trimiterea unei solicitări de rectificare a datelor tale.

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege.

Dreptul de dezactivare se poate exercita după cum urmează:

  • prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante

Veți primi în continuare comunicări administrative sau necesare pentru executarea contractului sau intereselor legitime ale SJA Tulcea ,precum confirmări ale comenzilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont și modificări de parolă), chiar dacă renuntati la primirea comunicărilor de marketing.

SJA Tulcea  vă informează că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

Puteți transmite solicitări legate de orice aspecte privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe adresa dedicată (dpo@ambulantatulcea.ro) sau folosind orice alte modalități de contact utilizate în relația cu clienții, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor SJA Tulcea . Toate mesajele vor primi răspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere că, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile tale, este posibil să fie necesare câteva zile, timp în care SJA Tulcea va continua să prelucreze datele personale pe baza opțiunilor anterior exprimate. În anumite cazuri excepționale, opțiunile tale vor putea fi implementate doar în legătură cu campaniile promoționale viitoare.

Dacă nu eşti de acord cu condiţiile de utilizare de către tine a website-ului şi a datelor cu caracter personal de către Orange România, ai dreptul de a nu mai utiliza acest web site.

Scopuri cookie-uri

Pentru ce folosesc fisierele cookie?

ANALIZĂ / RESEARCH
Putem folosi aceste fisiere pentru analiza traficului de pe site. We can use this files in order to analyse the traffic to our website
PLANIFICARE STRATEGICĂ / STRATEGIC PLANNING

Cu informațiile analizate putem vedea dacă am putea face modificări in ceea ce postăm,ceea ce oferim vizitatorilor noștrii.
With the informațions that we received we can change what we post to our visitors.

Scroll to top